Tìm hiểu về tư cách lưu trú đặc biệt tại Nhật Bản

Đối tượng Những người Cư trú bất hợp pháp hay lưu trú quá hạn (Over stay) sẽ bị cưỡng chế về nước, phải rời khỏi Nhật Bản, nhưng vì lý do nào đó mà muốn tiếp tục ở lại Nhật.

Nội dung Những người Cư trú bất hợp pháp hay lưu trú quá hạn (Over stay) sẽ bị cưỡng chế về nước, phải rời khỏi Nhật Bản, nhưng vì lý do nào đó mà muốn tiếp tục ở lại Nhật.
Giấy phép lưu trú đặc biệt, là loại giấy phép đặc biệt do Bộ trưởng tư pháp cấp phép lưu trú cho người nước ngoài sẽ phải rời Nhật dưới sự cưỡng chế.
Giấy phép lưu trú đặc biệt là loại được cấp theo quyết định cuối cùng có yếu tố chủ quan của Bộ trưởng tư pháp, sau khi hoàn tất hàng loạt các thủ tục cưỡng chế rời Nhật như điều tra vi phạm, thẩm tra vi phạm, thẩm lý trực tiếp… Do đó, trên thực tế, không có loại thủ tục Xin cấp Giấy phép lưu trú đặc biệt một cách chính thức.
Giấy phép lưu trú đặc biệt có Yếu tố tích cực (có tác động tới việc được cấp phép) và Yếu tố tiêu cực (có tác động tới việc không được cấp phép):
Dĩ nhiên, kể cả khi có những yếu tố tích cực này, thì cũng không có nghĩa là bạn chắc chắn sẽ được cấp Giấy phép lưu trú đặc biệt, mà việc quyết định cấp hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố có tính tổng hợp khác.
Văn phòng chúng tôi, sẽ hướng dẫn và lập Bản tường trình cũng như các giấy tờ hồ sơ cần thiết khác, dựa trên những tình huống khách hàng cung cấp. Kể cả việc hướng dẫn và lập các giấy tờ cần thiết cho việc xin phép tại ngoại tạm thời trong trường hợp đã bị bắt giữ.
Hỗ trợ bằng cách đi cùng khi ra Cục nhập cảnh đầu thú, hay có mặt trong buổi trả lời phúc đáp với người bị bắt giữ.

Ví dụ minh họa, khi cấp tư cách lưu trú đặc biệt

Những người lưu trú quá hạn (Lưu trú trái phép), về nguyên tắc họ thuộc đối tượng cưỡng chế xuất cảnh. Tuy nhiên, bản thân những người nước ngoài phải chịu cưỡng chế xuất cảnh khỏi Nhật vẫn có thể được Bộ trưởng Tư pháp chấp nhận cho lưu trú một cách đặc biệt. Trường hợp này được gọi là Cấp phép lưu trú đặc biệt. Cấp phép lưu trú đặc biệt được xem xét và đánh giá dựa trên tổng hòa các yếu tố khi đánh giá về tình trạng gia đình, nhân cách, đạo đức cũng như các sự tình khác có gây ảnh hưởng đến người lưu trú trái phép, khi người đó muốn tiếp tục lưu trú tại Nhật.

Xem thêm: du học Nhật Bản vừa học vừa làm

Khi được cấp phép lưu trú đặc biệt, về nguyên tắc người nước ngoài đó sẽ được cấp một Tư cách lưu trú phù hợp với mình, và người đó có thể tiếp tục lưu trú tại Nhật Bản. Chi tiết liên quan đến việc Cấp phép lưu trú đặc biệt, xin liên hệ tới Văn phòng của chúng tôi.