Danh sách công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản

Dưới đây là danh sách các công ty làm dịch vụ đưa thực tập sinh đi Nhật bản, tức là danh sách các công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản. Danh sách cập nhật đến ngày 31-7-2015

STT    Tên công ty    Tên giao dịch
1    Công ty TNHH MTV Abey’s Medical    ABEY’S MEDICAL
2    Công ty TNHH Ánh Thái Dương     ADC
3    Công ty TNHH nguồn nhân lực Châu Á    AHR
4    Công ty TNHH Đào tạo nhân lực Á Châu    AHRE
5    Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế    AIC
6    Công ty cổ phần Dịch vụ & Thương mại hàng không    AIRSECO
7    Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không    AIRSERCO
8    Công ty TNHH Phát triển nguồn nhân lực Akuruhi JV    AKURUHI
9    Công ty cổ phần Cung ứng & Xuất nhập khẩu lao động Hàng không    ALSIMEXCO
10    Công ty cổ phần Xuất khẩu Thuỷ sản 2 Quảng Ninh    AQUAPEXCO
11    Công ty Cổ phần Thương mại quốc tế Bảo Minh    BAO MINH
12    Công ty TNHH Xuất khẩu lao động Bảo Sơn    BAO SON EXL CO.,LTD
13    Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên     BATIMEX
14    Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng     BIMEXCO
15    Công ty cổ phần Xây dựng 47    CC47
16    Công ty cổ phần phát triển dịch vụ C.E.O    CEO
17    Chi nhánh Nhân lực Châu Hưng     CHAUHUNG
18    Công ty cổ phần Dịch vụ Hợp tác quốc tế     CICS
19    Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1    CIENCO 1
20    Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8    CIENCO 8
21    Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu than Vinacomin    COALIMEX
22    Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động và Thương mại du lịch    COLECTO
23    Tổng công ty Cơ khí xây dựng-Công ty TNHH một thành viên     COMA
24    Công ty cổ phần dịch vụ Thương mại và Xuất khẩu lao động Trường Sơn     COOPIMEX
25    Chi nhánh Nhân lực và Thương mại và Xuất nhập khẩu xây dựng Cosevco    COSEVCO IMEX
26    Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại CTM    CTM
27    Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Đại Việt    DAIVIET
28    Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đại Việt    DAVIMEX
29    Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin     EMICO
30    Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động và Dịch vụ Thương mại Biển Đông     ESTRALA
31    Công ty TNHH Ê SU HAI     ESUHAI
32    Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh dịch vụ và Xuất nhập khẩu quận 1    FIMEXCO
33    Công ty TNHH Thương mại và nhân lực quốc tế FLC    FLC T&M
34    Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng     GAET
35    Công ty cổ phần tư vấn du học và thương mại Giang Anh     GAG
36    Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp II    GENERALIMEX
37    Chi nhánh Nhân lực và Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu      GETRACO
38    Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Kinh doanh Toàn Cầu    GLODECO
39    Công ty cổ phần Bách nghệ Toàn Cầu     GLOTECH
40    Công ty cổ phần dịch vụ nhân lực Toàn Cầu     GMAS
41    Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hải Phong     HAI PHONG.,JSC
42    Công ty CP phát triển công nghiệp-Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh     HAINDECO
43    Công ty cổ phần Cung ứng Lao động và Thương mại Hải Phòng    HALASUCO
44    Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long     HALONG FISCORP
45    Tổng công ty Xây dựng Hà Nội     HANCORP
46    Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội    HANDICO
47    Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội    HANOI HTD
48    Công ty cổ phần Đào tạo và Xây lắp điện Hà Nội     HANOI INA
49    Công ty Cổ phần du lịch Hà Tây    HATTOCO
50    Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội     HICC 1
51    Trung tâm Hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với nước ngoài     HMSC
52    Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long     HOANG LONG CMS
53    Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực Hoàng Long     HOANG LONG HURESU
54    Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hoàng Minh     HOANG MINH STP
55    Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu 3-2 Hoà Bình     HOGAMEX
56    Công ty CP Cung ứng lao động Dịch vụ xây dựng thủy lợi    HYCOLASEC
57    Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội    ICC HANOI.,JSC
58    Công ty cổ phần phát triển quốc tế IDC    IDC.,JSC
59    Công ty cổ phần IDC    IDC.COR
60    Công ty cổ phần du lịch IIG     IIG TRAVEL
61    Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật    IMS
62    Công ty cổ phần Đầu tư nhân lực Thương mại Xuất nhập khẩu Sài Gòn    INCOMEX SAIGON CORP
63    Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hải Dương     INIMEXCO HAI DUONG
64    Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài     INLACO SAIGON
65    Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế    INTERSERCO
66    Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Nhân lực quốc tế     INTIME
67    Công ty TNHH một thành viên Vận tải biển và Xuất khẩu lao động     ISALCO
68    Chi nhánh Nhân lực và Thương mại Phát triển Kỹ thuật & Nhân lực Quốc tế     JVNET
69    Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực Kinh Bắc    KBC
70    Công ty cổ phần liên doanh đầu tư quốc tế KLF    KLF
71    Công ty TNHH KTM    KTM
72    Công ty cổ phần Hợp tác lao động và Thương mại     LABCO
73    Công ty  cổ phần nguồn nhân lực và phát triển kinh tế hợp tác    LABCOOP
74    Công ty cổ phần Da giày Việt Nam     LEAPRODEXIM
75    Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động&Chuyên gia Thanh Hoá     LEESCO
76    Công ty TNHH một thành viên đào tạo và cung ứng nhân lực-Haui    LETCO
77    Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng-Công ty TNHH một thành viên     LICOGI
78    Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD    LOD
79    Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Mai Linh      MAILINH
80    Công ty cổ phần Xây dựng, Thương mại và Du lịch  Quốc tế Milaco     MILACO
81    Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh     MITRACO
82    Công ty cổ phần MOPHA    MOPHA
83    Công ty Cổ phần nguồn nhân lực Việt Nam – Thái Bình Dương    MVP
84    Công ty cổ phần quốc tế Nhật Minh     NAMICO
85    Công ty Cổ phần Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Nam Việt    NAM VIET
86    Công ty TNHH một thành viên ứng dụng công nghệ mới và Du lịch     NEWTATCO
87    Công ty TNHH Nhật Huy Khang    NHHK
88    Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế    NIBELC
89    Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và cung ứng nhân lực quốc tế Nosco    NOSCO
90    Công ty cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động     OLECO
91    Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Hải Phòng     OSC HP
92    Công ty cổ phần Phát triển nguồn lực và Dịch vụ dầu khí Việt Nam     PETROMANNING
93    Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Dầu khí    PETROSETCO SAIGON
94    Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Proshipser     PHRD
95    Công ty cổ phần May và Xuất khẩu lao động Phú Thọ     PHUTHO
96    Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế Polimex    POLIMEX HR
97    Công ty cổ phần Máy-Thiết bị dầu khí     PV MACHINO
98    Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng nhân lực Quang Trung    QUANG TRUNG CHR
99    Công ty cổ phần Đầu tư Quốc Huy     QUOCHUY INVESTMENT
100    Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn giá trị    SAI GON VALUE
101    Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Sài Gòn    SAIGON INSERCO
102    Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ lữ hành Saigontourist    SAIGONTOURIST TRAVEL
103    Công ty TNHH Cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế Sao Việt     SAO VIET INCORES
104    Công ty cổ phần Thuỷ sản Khu vực I    SEACO 1
105    Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam-Công ty TNHH một thành viên     SEAPRODEX
106    Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động và Dịch vụ Vận tảI Thuỷ Miền Nam     SELACO
107    Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà     SIMCO SDA
108    Công ty TNHH Một thành viên Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại     SONA
109    Công ty cổ phần nhân lực quốc tế và thương mại Sông Hồng     SONG HONG
110    Công ty TNHH một thành viên Xuất khẩu lao động-Thương mại và Du lịch     SOVILACO
111    Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ du lịch dầu khí Sài Gòn Nhân lực     SPSC MANPOWER
112    Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên gia     SULECO
113    Công ty TNHH Sunrire Việt Nam    SUNRISE
114    Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Kỹ thuật và Xuất nhập khẩu    TECHSIMEX
115    Công ty cổ phần Dệt may Sài Gòn     TEXGAMEX
116    Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Kỹ thuật và Xuất nhập khẩu    THABILABCO
117    Công ty cổ phần Dệt may Sài Gòn     THANG LONG OSC
118    Tổng công ty Thành An     THANH AN
119    Công ty CP Đầu tư Thương mại Thịnh Long    THINH LONG COR
120    Công ty cổ phần Tohuku Sông Đà     THK SONG DA
121    Công ty cổ phần Nhân lực Thuận Thảo    THUAN THAO
122    Công ty Cổ phần Quốc tế TIC    TIC
123    Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thăng Long    TLG
124    Chi nhánh Nhân lực và Thương mại, Tư vấn Đầu tư và Xây dựng TMDS    TMDS
125    Công ty cổ phần TMS Nhân lực     TMS HR
126    Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn     TOCONTAP SAIGON
127    Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải    TRACIMEXCO
128    Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải    TRACODI
129    Công ty TNHH Thương mại quốc tế     TRADECO
130    Công ty cổ phần Traenco    TRAENCO
131    Công ty cổ phần quốc tế Trường Gia TMC    TRAMINCO
132    Công ty vận tải và xây dựng     TRANCO
133    Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông    TRANCONSIN
134    Công ty cổ phần Vật tư thiết bị giao thông    TRANSMECO
135    Chi nhánh Nhân lực và Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Tổng hợp      TRASESCO
136    Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhân lực Trí Đức    TRI DUC MDC
137    Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và Thương mại VCCI    TSC
138    Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động, Thương mại&Du lịch    TTLC
139    Công ty Cổ phần phát triển nhân lực, Thương mại và Dịch vụ    TVC
140    Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC-Công ty TNHH một thành viên     UDIC
141    Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Cát     VICA
142    Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhân lực Vạn Xuân     VICM
143    Công ty cổ phần Đầu tư VIDP Việt Nam    VIDP
144    Công ty Cổ phần Nhân lực Việt Tín     VIET TIN
145    Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực và thương mại VIETCOM    VIETCOM HUMAN
146    Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Việt Ngọc    VIETNGOC TSC.,JSC
147    Công ty Cổ phần Việt Phú    VIETPHU
148    Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng      VIETRACIMEX
149    Công ty cổ phẩn Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam     VIETRAVEL
150    Tổng công ty Viglacera    VIGLACERA
151    Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera    VIGLACERA-EXIM
152    Công ty cổ phần Việt Hà – Hà Tĩnh     VIHATICO
153    Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Việt     VILACO
154    Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư VILEXIM    VILEXIM
155    Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ nhân lực Việt Nam     VIMAS
156    Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Công ty TNHH một thành viên     VINACCO
157    Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Vinacom    VINACOM
158    Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex    VINACONEX
159    Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn     VINACONEX SAIGON
160    Công ty cổ phần phát triển Liên Việt     VINADE
161    Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam     VINAFOR
162    Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và Chuyển giao công nghệ Việt Nam     VINAGIMEX
163    Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Hợp tác Nhân lực Quốc tế Việt Nam      VINAINCOMEX
164    Tổng công ty hàng hải Việt Nam     VINALINES
165    Công ty cổ phần Phát triển Nhân lực và Thương mại Việt Nam     VINAMEX
166    Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam    VINAMOTOR
167    Tập đoàn Công nghiệp tàu Thuỷ Việt Nam     VINASHIN
168    Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị đường sắt     VIRASIMEX
169    Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực Việt Nhật     VITECH
170    Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Vĩnh Phúc     VITOURCO
171    Công ty Cổ phần vận tải, thương mại và du lịch Việt Nam    VITRANTOUR
172    Công ty Cổ phần Vạn Xuân    VIVAXAN
173    Tổng công ty Vận tải thuỷ-Công ty Cổ phần    VIVASO
174    Công ty cổ phần phát triển nhân lực, Thương mại và Du lịch Viwaseen    VIWASEEN
175    Công ty Cổ phần VNJ    VNJ
176    Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP    VNSTEEL
177    Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng     VTC

Theo: CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC